Idéer förändrar världen


Vi hjälper dig att förändra sättet du jobbar med dem

Läs mer

CPA Global är världens största företag inom IP-hantering och teknologi för IP-lösningar. Med flera av världens främsta företag som kunder hjälper CPA Global IP-branschen att realisera idéernas värde genom hela IP-livscykeln.

offices-location-map
mobile-map-1-image
mobile-map-2-image
mobile-map-3-image

Varför samarbeta med CPA Global?

CPA Global hjälper till att ge bättre avkastning på investeringar genom att vara:

 • Effektiva
  Vi hjälper dig att minimera IP-administration med våra mjukvarulösningar – och därmed öka din effektivitet och produktivitet.
 • Innovativa
  Vi ligger teknologiskt i framkant och förändrar IP-branschen genom att skapa nya sätt att hantera IP mer effektivt, minimera risker och fatta bättre beslut.
 • Säkra
  CPA Global är den mest pålitliga och erfarna samarbetspartnern inom IP i världen. Det är därför vi jobbar med 88 procent av de mest patentintensiva företagen.
 • Flexibla
  Vi samarbetar med våra kunder och använder deras feedback för att kontinuerligt utveckla våra IP-lösningar.
 • Globala
  Vi har 23 kontor fördelade på fyra kontinenter och tolv länder. Vårt utbud av mjukvara och tjänster understödjs av ett framstående globalt team bestående av mer än 2000 experter.