SÅ TAR VI SAMHÄLLSANSVAR

LOKALT ENGAGEMANG

CPA Global har flera pågående lokala engagemang runt om i världen. Vi stödjer The Longitude Prize som jobbar med den allt viktigare frågan att motverka antibiotikaresistens, vi ger humanitärt bistånd och vi stödjer lokala skolor och välgörenhetsprojekt.

Vårt engagemang när det kommer till CSR uppmärksammades 2016 för andra året i rad av rankningsorganisationen EcoVadis. CPA Global belönades av EcoVadis med en ‘Silver Recognition’, vilket placerar oss i de övre 30 procenten av de rankade organisationerna.

CFO Ben Gujral meeting Emily Hughes from Save the Children to present our donation of £11,874.
Ben Gujral, CFO, och Emily Hughes från Rädda Barnen vid överlämningen av vår donation om 11 874 GBP.

Nyligen lanserade vi vår första globala insamlingskampanj – Go the Extra Mile! – där våra anställda gick, sprang och simmade till sig kilometer för välgörenhet. Kampanjen genererade en summa på 11 000 GBP, som efter en personalomröstning donerades till Rädda Barnen.

Vårt senaste globala initiativ Helping Hands sjösattes i februari 2017 och uppmuntrar till samhällstjänst där våra medarbetare bor och arbetar.

SÅ TAR VI MILJÖANSVAR

På CPA Global är vi måna om att minimera vår inverkan på miljön.

Juridik och immaterialrätt är branscher som fortfarande hanterar stora mängder papper, men vi har tagit en rad initiativ för att leda våra kunder mot elektronisk hantering, något som sparar tiotusentals sidor papper varje månad. Vårt dokumenthanteringssystem First To File fortsätter att växa, något som hjälper våra kunder att öka effektiviteten, kapa kostnader och uppfylla sina egna CSR-mål.

Vi fortsätter också att uppmuntra till återvinning i verksamhetens alla delar, att öka livslängden på vår IT-utrustning och att minska ner på avfall, energikonsumtion och flyg när så är möjligt.